nasza oferta
nasza oferta
dobry wybór
dobry wybór
twój kapitał
twój kapitał
strategia
strategia
rozwój
rozwój

Szkolenia

Sprzedaż i obsługa Klienta

 

 • Rozwój umiejętności sprzedażowych

 • Techniki sprzedaży - podstawowe i zaawansowane

 • Negocjacje pozycyjne i problemowe 

 • Sprzedaż przez telefon

 • Sztuka obsługi reklamacji - jak nie stracić klienta

 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem

 • Zwalczenie obiekcji klienta

 • Typologia klienta

 • Profesjonalna obsługa klienta

 • Upselling / crosseling

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

 • Budowanie zespołu 

 • Zarządzanie zespołem

 • Coaching i mentoring

 • Motywowanie poprzez cele, nagrody i kary 

 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych

 • Selekcja i rekrutacja kadr pracowniczych

Rozwój umiejętności interpersonalnych

 

 • Efektywna komunikacja 

 • Warsztat zachowań asertywnych

 • Motywacja i automotywacja

 • Rozwiązywanie konfliktów

 • Negocjacje i mediacje

 • Zarządzanie czasem - poniesienie efektywności

 • Prezentacja oraz autoprezentacja podczas wystąpień publicznych