Szkolenia dla branży hotelarskiej i restauracyjnej

DLA PRACOWNIKÓW RECEPCJI

 

 • Doskonała obsługa klienta hotelowego w kontakcie bezpośrednim : Typologia klienta, style komunikacji, radzenie sobie z krytyką i gniewem innych osób, przyjmowanie reklamacji, savoire-vivre, przeciwdziałanie manipulacjom, różnice kulturowe w obsłudze klienta biznesowego/ konferencyjnego /indywidualnego 

 

 • Doskonała obsługa klienta hotelowego przez telefon : Efektywna rozmowa telefoniczna, wywieranie wpływu przez telefon, komunikacja w trakcie trudnych rozmów, windykacja telefoniczna

 

 • Techniki sprzedaży w Hotelu  : Prowadzenie rozmowy handlowej, style negocjacyjne, wywieranie wypływu, techniki autoprezentacji, zaawansowane techniki sprzedażowe, techniki upsellingu i cross sellingu, sprzedaż aktywna

 

 • Rozwój umiejętności osobistych : Zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, automotywacja, budowanie dobrych relacji ze współpracownikami, świadomość mocnych i słabych stron

 

DLA DZIAŁU SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KONFERENCJI

 

 • Techniki sprzedaży usług konferencyjnych : Prowadzenie rozmowy handlowej, wywieranie wypływu, techniki autoprezentacji, zaawansowane techniki sprzedażowe, techniki upsellingu, sprzedaż aktywna. Skuteczna finalizacja sprzedaży

 

 • Negocjacje : Negocjacje w kontaktach z klientem konferencyjnym , manipulacje i techniki wykorzystywane przez klientów. Negocjacje  win- win , problemowe i pozycyjne

 

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych : Współpraca w zespole, automotywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem , dobra organizacja pracy, reagowanie w trudnych sytuacjach

 

DLA PRACOWNIKÓW GASTRONOMII

 

 • Obsługa klienta w restauracji hotelowej : Savoire-vivre, radzenie sobie ze skargami i trudnym klientem, techniki upsellingowe i crosselingowe dla kelnerów, obsługa klienta a różnice kulturowe, obsługa VIP

 

 • Warsztaty kulinarne : Kuchnie świata, analiza menu, warsztaty baristyczne, winiarskie. 

 

 • Organizacja i zarządzanie gastronomią hotelową : Organizacja pracy, kontrola działań sprzedażowych, innowacyjne formy sprzedaży imprez gastronomicznych, optymalizacja kosztów, wskaźniki działalności gastronomicznej

 

 • Rozwój umiejętności osobistych : Zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, automotywacja, budowanie dobrych relacji ze współpracownikami, świadomość mocnych i słabych stron

 

DLA PRACOWNIKÓW HOUSEKEEPINGU

 

 • Utrzymanie porządku i czystości w Hotelu : Bezpieczeństwo gości, techniki utrzymania czystości, kradzież, śmierć, kultura obsługi, wygląd, zachowanie; umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem

 

DLA DZIAŁU WELLNESS I SPA

 

 • Obsługa klienta w SPA : Profesjonalna rozmowa telefoniczna w recepcji SPA , komunikacja radzenie sobie z krytyką i gniewem innych osób, przyjmowanie reklamacji, udzielanie informacji odnośnie zabiegów

 

 • Techniki sprzedaży : Prowadzenie rozmowy handlowej, style negocjacyjne, wywieranie wypływu, techniki autoprezentacji, zaawansowane techniki sprzedażowe, techniki upsellingu, sprzedaż

 

DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

 • Zarządzanie personelem Hotelu : Motywowanie,  ocenianie, delegowanie i egzekwowanie zadań, przywództwo, rekrutacja i selekcja, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów

 • Zarzadzanie procesem zmian : Planowanie zmian w organizacji, komunikacja w procesie zmian, zarzadzanie reakcjami na zmianę 

 

 • Kreatywne rozwiązywanie problemów : Kreatywne i niestandardowe rozwiazywanie problemów, definiowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zespołach

 

 • Coaching i mentoring : Menager w roli coacha i metora - rozwijanie umiejętności podległego zespołu